Nieuwsbrief september

Door Michelle | Vrijdag 2 september 2022 | News

Nieuwsbrief september

- English below-
De zomervakantie is voor de meesten bijna voorbij, maar dat is zeker geen reden voor paniek. Integendeel, het Isis seizoen gaat weer beginnen! Aankomende week zullen we elkaar weer zien op de trainingen en uitgebreid vertellen wat we hebben gedaan. Wat was het warm deze vakantie. Wist je dat de Eiffeltoren 15 centimeter uitzet in de zomer? Uitzetten doen wij ook 's-nachts: je bent in de ochtend 1 tot 3 centimeter langer dan wanneer je de avond ervoor naar bed ging. Groot of klein, je mag er in ieder geval zijn en deze nieuwsbrief lezen!

Introductieweek 2022

22 tot 26 augustus werden de nieuwe studenten in Eindhoven verwelkomd in de introductieweek! 

Traditie gewijs mochten we maandag met Isis weer langs het Limbopad staan en heftig flyers uitdelen. Dinsdag stonden we op de intro markt waar lekker werd gegleden op de schaatsplanken en af en toe werd er met dikke Jeannette gefietst (met weleens meer dan twee mensen). Op woensdag was er het WordLid! feest waar Isis representief werd gemaak door Nils die als een soort superman de Isis vlag om zich heen had geslagen. Ten slotte waren op donderdag de workschops voor de intro kiddo's. Een geslaagde dag waar ook bij mede sportverenigingen een kijkje werd genomen. Al met al een gezellige week. Nu op naar de introductie trainingen!

Zomertrainingen

Deze zomer hebben een paar fanatieke Isisianen doorgetraind op de vaste donderdagen. Een bedankje is op zijn plaats voor onze trainer Erwin van den Boogaert die op vrijwillige basis ons in de zomer met liefde afploetterde. Bedankt Erwin!

Wat verder te doen in september?

Start van het nieuwe seizoen!
 Wees erbij deze dinsdag & donderdag van 18:30 to 20:00 uur bij de eerste droogtrainingen van het seizoen! We verzamelen voor het SSC. Ook kan je op maandag vanaf 18:30 tot 20:00 meedoen met de skeelertraining op de parkeerplaats van de High Tech Campus. Meld je daarvoor 24 uur van te voren aan hier!

En al is het maar om je alvast klaar te stomen voor het IIW4 uur record op 7 februari (waar je blijkbaar al voor kan opgeven hier)?

Introductie trainingen
Ook worden er introductie trainingen georganiseerd voor DA, Fontys en TU/e studenten. Kom gezellig naar de trainingen en overtuig potentiële nieuwe leden dat we een leuke vereniging zijn en, zeg nu zelf, schaatsen gewoon mooi is. De trainingen vinden plaats op 6 september van 14:30 tot 16:30, 17 september van 10:15 tot 12:15 en 22 september van 14:30 tot 16:30 op de ijshockeybaan. Meld je aan via deze link!

Bierpong toernooi
Het is ook weer tijd voor de eerste AKtiviteit van het seizoen: het Isis bierpong toernooi. 14 september vanaf 20:00 wordt er gestreden om de titel voor het beste bierpong team. En waar kan dit nu beter dan in onze studenten Café Hubble? Je kan zelf je drank kiezen (alcohol of niet). Meer informatie volgt binnenkort, dus hou de site goed in de gaten!

Newsletter September

The summer holidays are almost over for most of you. But that is certainly no reason to panic. On the contrary, the Isis season is starting again! Next week we will see each other again at the training sessions and explain in detail what we have done this summer. It was so hot this holiday. Did you know that the Eiffel Tower expands 15 centimeters in the summer? We also grow at night: you are 1 to 3 centimeters longer in the morning than when you went to bed the night before.

So everybody great and small, read this newsletter!

Introductionweek 2022

On August 22th to 26th the new students were welcomed in Eindhoven during the introduction week!
 
Traditionally, Isis stood along the Limbopad with other associations on Monday to hand out flyers. On Tuesday we were at the intro market where people could slide on the skate sliding boards and now and then we cycled with fat Jeannette (sometimes with more than two people). On Wednesday there was the WordLid! party where Isis was made representative by Nils who, like a kind of superman, had put the Isis flag around him. Finally, on Thursday the speed skating workshops took place for the intro kiddos. This was a successful day where we looked at fellow sports associations. All in all a great week. Now on to the introduction training!

Summer training

This summer a few fanatic Isisians trained on the regular Thursdays. We want to thank our trainer Erwin van den Boogaert who trained us on a voluntary basis during the summer. Thanks Erwin!

What more to do in September?

Start of the new season!
Come this Tuesday & Thursday from 18:30 to 20:00 at the first dry training of the season! We gather in front of the SSC entrance. You can also participate in the inline skating training on Mondays from 18:30 to 20:00 at the parking lot of the High Tech Campus. Register here 24 hours in advance!
 
Training will help you get ready for the IIW4 hour record on February 7 (which you can apparently already sign up for here)?
 
Introduction training
The introductory training sessions are organized for DA, Fontys, and TU/e ​​students. Come to the training sessions and convince potential new members that we are a nice association and, to say at least, prove that ice skating is beautiful. The training sessions take place on September 6th  from 14:30 to 16:30, September 17th from 10:15 to 12:15, and September 22th from 14:30 to 16:30 on the ice hockey rink. Sign up via this link!
 
Beer pong tournament
It's also time for the first AKtivity of the season: the Isis beer pong tournament. On September 14th starting from 20:00 there will be a battle for the title of the best beer pong team. And where better to do this than in our student Café Hubble? You can choose your own drink (alcohol or not). More information will follow soon, so keep an eye on the site!

Birthdays

9th - Jens Ruijs
12th - Nimr Abbasi
17th - Kim van Loon
23th - Diede van Marle
24th - Cornelis (Nils) Bovée

Commission promotion here

Is your commission looking for new members, promotions for their events, or other matters? Mail this to prcommissarisessvisis@gmail.com to see the possibilities to integrate this into the newsletter.

Sponsorkliks proceeds

The total proceeds of Sponsorkliks is €38,37. You can sponsor Isis by going to the website, clicking on the sponsorklikslogo & then go to websites like bol.com, thuisbezorgd and coolblue.com. Download the SponsorKliks application in the Play- or Appstore. For more information, ask the board.

Log in om reacties te zien en plaatsen.