(Sociale) Veiligheid

Veiligheid op sociaal en fysiek vlak vinden wij erg belangrijk. Op deze pagina kun je vinden hoe je veilig met elkaar om kunt gaan en wat je kunt doen als dit toch niet het geval is. Heb je vragen? Neem dan contact op met bestuur@essvisis.nl

Huisregels en Gedragsregels

Huisregels en gedragsregels volgen nog!

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Je kunt bij een vertrouwenscontactpersoon terecht voor vertrouwelijke zaken zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressief gedrag of ander ongewenst gedrag zoals geschreven in de Gedragscode. De vertrouwenscontactpersonen op deze pagina kan worden benaderd door alle leden van de E.S.S.V. Isis of andere betrokkenen bij een situatie gerelateerd aan E.S.S.V. Isis. VCP’s hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen (moeten) echter wel hulp organiseren rondom een sporter of melder. Zij zullen doorverwijzen naar of contact opnemen met de juiste instantie.

Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn confidentieel en er zullen niet zomaar acties worden ondernomen zonder met je te overleggen (behoudens ernstige uitzonderingen).

Als je ooit twijfelt, neem dan vooral contact met ons op! Je kunt altijd bij ons terecht met iets wat je dwarszit of gewoon voor een prettig gesprek.

Momenteel zijn er nog geen vertrouwens contact personen en zouden wij je graag doorverwijzen naar de VCP van het ESSF: https://essf.nl/nl/about/confidentiality-contact-point
Je kunt ook altijd het huidige Isis bestuur benaderen.

Wat te doen bij (vermoedens van) grensoverschreidend gedrag?

Bij vermoedens van grensoverschreidend gedrag is een meldplicht van toepassing. Dit gaat volgens het meldprotocol.

Meldprotocol:

  1. De melder meldt zich bij een VCP (Vertrouwens Contact Persoon), trainer of bestuurslid als hij/zij getroffen is of op de hoogte is van overtreding van de gedragscode. Iedereen kan een melder zijn, ook mensen die geen Isis lid zijn.
  2. De VCP of trainer waar de melding gedaan wordt zal altijd het betreffende bestuurslid met de portofolio sociale veiligheid op de hoogte brengen van een melding. Bij vermoedens van misbruik moet de politie ingeschakeld worden.
  3. Het bestuur zal de melding doorgeven naar de VCP van de KNSB. Het is voor alle partijen mogelijk om de melding direct te doen bij de VCP van de KNSB.
  4. Een melding doen bij Centrum Veilige Sport Nederland kan door alle partijen gedaan worden.
  5. Na de registratie van de melding zullen stappen ondernomen worden om betrokken te helpen. Onderzoek zal gestart worden en bijpassende maatregelen zullen getroffen worden.