WasWas

De WasWas is de oud-leden verenging van E.S.S.V. Isis, opgericht op 25-01-2020. Door lidmaatschap kun je na je afstuderen verbonden blijven aan deze mooie vereniging en draag je een steentje bij aan de toekomst van het studenten schaatsen in Eindhoven. Denk hierbij aan het kunnen investeren in nieuw of beter materiaal om meer nieuwe leden te kunnen trekken en behouden óf bijvoorbeeld dit lustrumjaar waarin we een almanak hebben uitgebracht en ook extra veel activiteiten zo laagdrempelig mogelijk willen aanbieden! Zo'n jaar vergroot de actieve kern, maar zet de vereniging ook wat meer op de kaart in Eindhoven. Een opgaande spiraal die in gang gezet wordt door jou lidmaatschap bij de WasWas!

Alumni mogen zelf de hoogte van de donatie bepalen. Deze wordt jaarlijks afgeschreven aan het begin collegejaar en wordt door de penningsmeester van E.S.S.V. Isis geïncasseerd. Hier krijg je altijd vooraf bericht over. Er wordt een suggestie bedrag voorgesteld vanuit de vereniging van € 25,- per jaar. Lees hieronder wat je daar precies voor terugkrijgt!

De Grote Kleine letters:
  • Alumni worden 1x per jaar uitgenodigd voor een volledig georganiseerde activiteit om bij te praten met al je oude Isis vrienden. Deze wordt georganiseerd door de Waswas commissie binnen E.S.S.V. Isis en zij kunnen een financiële bijdrage hiervoor vragen. Kosten worden dus niet (volledig) vergoed vanuit de inkomsten van de Waswas.
  • 4x per jaar word je middels een nieuwsbrief per mail op de hoogte gebracht van de nieuwtjes binnen de vereniging.
  • Alumni hebben de mogelijkheid tegen studententarief de Isis schaats- en/of wielerkleding te bestellen.
  • Alumni mogen deelnemen aan Isis activiteiten en kampen, mits huidige leden hierdoor niet belemmerd worden tot deelname. De organiserende commissie behoudt hierbij altijd het recht alumni te weigeren.
  • Alumni zijn welkom op de ALV, maar hebben geen stemrecht.
  • Je kan het lidmaatschap te allen tijde bij het bestuur opzeggen, waarbij de opzegging ingaat vanaf het daaropvolgende collegejaar.
Als WasWas lid blijf je dus betrokken bij deze mooie vereniging, ook na je studietijd!

Ben je nu helemaal overgehaald en kun je niet wachten om lid te worden van deze alumni vereniging van E.S.S.V. Isis? Vul dan onderstaand PDF formulier in en stuur het ondertekende formulier naar bestuur@essvisis.nl en dan krijg je zo snel mogelijk bericht van ons!

WasWas inschrijfformulier