Nieuwsbrief januari

Door Ilse | Zondag 2 januari 2022 | News

Nieuwsbrief januari

- English below-
Het nieuwe jaar is begonnen, tijd om die goede voornemens waar te maken door veel te trainen en veel pr's te rijden! Maar neem eerst maar rustig de tijd om deze nieuwsbrief te lezen!


Woordje van de voorzitter

Beste Isisanen wat hebben we een mooi jaar gehad, veel kunnen schaatsen en wat waren jullie allemaal enthousiast. Daardoor hebben we een van de drukbezochtste IIW #1 (met natuurlijk knetter veel pr's) en halfjaarlijkse ALV gehad. We hebben daar met ons mooie lied is goed laten weten dat we aanwezig waren. Ik hoop dat jullie allemaal een mooie en gezellige jaarwisseling hebben gehad en wens jullie vanuit het 53e bestuur een heel mooi gezond en natuurlijk gezellig 2022 toe. Dat we misschien wel op natuurijs mogen schaatsen. Ik hoop dat jullie met veel plezier met ons kunnen genieten van wat Isis in 2022 te bieden zal hebben! En vergeet je natuurlijk niet in te schrijven voor heel Isis bakt!

Trainingen

Afgelopen maand was de opkomst voor de ochtend trainen flink hoog! Het was mooi om te zien dat we met zo'n grote groep isisianen met soms met een beetje tegenzin toch elke donderdag om 7:15 op het ijs stonden. Door de nog verder aangescherpte maatregelen kunnen we nu niet meer in groepen trainen, maar het werd al snel duidelijk dat dat ons niet tegen houdt! Hoewel de donderdagochtend trainingen zo goed verlopen, hopen we toch echt snel weer 's avonds te mogen trainen. Maar voor nu houden we de ochtend trainingen nog even vol! 

Wedstrijden

Na het grote succes van IIW #1 keken vele Isisianen uit naar de IIW #2. Door de aangescherpte maatregelen heeft deze helaas niet meer plaatsgevonden, maar dat moet de pret niet drukken. Isisianen zijn zich nu volop aan het voor  bereiden voor de IIW #3 op 18 januari. Schrijf je snel in, als je dat nog niet gedaan had!


Ideeënpot

Even kort voor de mensen die nog niet wisten wat de ideeënpot is. Het is een potje bedoelt voor leden die een leuk idee hebben voor de vereniging. Begin dit jaar konden jullie allemaal ideeën opperen wat er met dit potje moest gebeuren. Bij de ALV is vastgesteld dat de keuze gemaakt moest worden tussen: slippers, pullen, mokken en bieropeners. Deze maand hebben jullie daar allemaal op mogen stemmen en met maar liefst 27 stemmen voor slippers! Wij gaan hard aan de slag om de mooiste isis slippers ooit te maken!

Wat te doen in januari?

Om de extra kilo's van de feestdagen er weer af te trainen, kun je op de donderdag ochtenden om 7:15 komen trainen. Maar heb je nou het gevoel dat je de afgelopen dagen nog steeds niet genoeg koolhydraten naar binnen hebt gewerkt? Doe dan mee met Heel Isis Bakt op 12 januari vanaf 19:00. Dus geef je snel op via dit form. Op 18 januari vindt de IIW #3 plaats, dus schrijf je daar ook snel voor in!

Newsletter January

The new year has started, time to make those New Year's resolutions come true by training a lot and skating pr's! But first, take your time to read this newsletter!

Speech of the chairman

Dear Isisianen, what a great year we had, we were able to skate a lot and you were all so enthusiastic. As a result, we have had one of the most popular IIW #1 (with a lot of pr's of course) and GMM. I hope you all had a beautiful and pleasant New Year's Eve and the 53th board wishes you all a very beautiful healthy 2022. That we might be able to skate on natural ice. I hope you enjoy what Isis will have to offer in 2022!

Trainings

Last month many people came to the morning trainings! It was nice to see that with such a large group of Isisians, sometimes with a little reluctance, we were on the ice every Thursday at 7:15 am. Due to the new corona measures, we can no longer train in groups, but it soon became clear that it won't stop us! Although the Thursday morning training sessions went so well, we hope to be able to train again in the evening very soon. But for now we will keep the morning training sessions full!

Competitions

After the great succes of IIW #1, many Isisians looked forward to the IIW #2. Due to the new measures, this unfortunatly no longer took place, but that should not spoil the fun. Isisians are now fully preparing for IIW #3 on January 18th. Register now if you haven't already!

Ideeënpot

Just briefly for the people who didn't know what the idea pot is yet. It is a pot intended for member who have a nice idea for the association. At the beginning of this year, you could all come up with ideas about what to do with this pot. At the GMM it was established that a choice had to be made between: slippers, mugs, beer mugs and beer openers. This month you all got to vote for that and with 27 votes the slippers won! We are working on making the slippers for you as soon as possible!

What to do in January?

To train off the extra pounds of the holidays, you can train on Thursday mornings at 7:15 AM. But do you have the feeling that you still haven't eaten enough carbohydrates in the past few days? Then join Heel Isisi Bakt on January 12 from 19:00. So sing up via this form. The IIW #3 will take place on January 18, so sign up quickly!
 

Birthdays

2th - Roel Hoogeveen
6th - Lars Vernet
7th - Jeroen Goudswaard
18th - Amarins de Groot
18th - Anne Jane Delfos
24th - Floris Naber
25th - Tade Salverda
27th - Timothy de Vries
29th - Dana de Vreede
 

Sponsorkliks proceeds

The total proceeds of Sponsorkliks is €38,37. You can sponsor Isis by going to the website, clicking on the sponsorklikslogo & then go to websites like bol.com, thuisbezorgd and coolblue.com. Download the SponsorKliks application in the Play- or Appstore. For more information, ask the board.
Log in om reacties te zien en plaatsen.