Nieuwsbrief juli

Door Michelle | Vrijdag 1 juli 2022 | News

Nieuwsbrief juli

- English below-
Het studentenjaar is alweer bijna voorbij! De laatste lootjes worden nu door de meesten gelegd: strijden voor deadlines en hard knokken voor tentamens. Ben je helemaal gefrustreerd en bonk je al een uur met je hoofd tegen de muur? Nou, dan ben je goed bezig, want dan heb je zojuist 150 calorieën verbrand. Neem een pauze gewaardeerde Isis lid (helemaal als je al vakantie hebt) en lees lekker door deze nieuwsbrief!


NSSK Voetbal in Delft

Op zaterdag 4 juni vond het NSSK Voetbal plaats waar ons "Prestatieteam Isis" het moest opnemen tegen onze mede studenten schaatsverenigingen! Nu hoor ik je denken: "Voetballen is niet bepaald hetzelfde als schaatsen?" Nou nee, dat was het ook niet. Maar met bloed, zweet, tranen en een hersenschudding heeft het team op de vierde plek weten te eindigen.
Gefeliciteerd Amy, Tade, Hidde, Marijn, Floris, Hugo en Lieke! 

Koppen bij elkaar voor de University Challenge!

Op vrijdag 17 juni streden 3 teams tegen elkaar in de University Challenge voor de winst, de eer en... de erkenning? Deze quiz gebaseerd op de Britse BBC show had een variëteit aan fantastische onderwerpen zoals topografie, Nederlandse literatuur en zelfs transportsystemen. Natuurlijk waren er ook vragen over schaatsen voor de echte fanaten. De quizmasters Tade Salverda en Jasper Zwartjes gaven de avond extra flair met zelfgemaakte "draadloze" buzzers en lichten. Daarnaast maakte de jarige Marijn Venderbosch de quiz compleet met heerlijke taart. Het was erg spannend, maar met een klein verschil hebben dit jaar Hugo Hulleman, Michelle Slots, Marijn Venderbosch, Melvin Kool & Rik Hoekstra gewonnen! De wedstrijd werd tot laat nabesproken op het Hubble terras met een pils.
Een geslaagde en gezellige zomeravond!

Nog meer winnen met Sponsorkliks

Na al deze succesverhalen valt er nog zeker meer te winnen. Velen weten het niet, maar met Sponsorkliks kan je Isis gratis sponsoren door je online aankopen. Op de homepage van de Isis site kan je aan de rechterkant het logo van Sponsorkliks zien. Wanneer je hier op klikt kun je voor een breed aanbod van webwinkels je producten kopen zoals bol.com. Online aankopen via de Sponsorklikspagina van Isis zorgt voor directe inkomsten voor Isis. Dus bij online inkopen: gebruik Sponsorkliks zodat je Isis gratis kan sponsoren!

Wat te doen in juli?

Eindejaars BBQ!
Nog even strijden en dan is het collegejaar al weer voorbij. Om deze goed af te sluiten zal er daarom op 8 juli een barbecue georganiseerd worden. Start de vakantie goed met hamburgers en de gezellige Isis leden. Inschrijven kan nog via deze link tot 1 juli 16:00 uur.

Tentamenstress? Kom lekker trainen!
De laatste maand van het collegejaar is ingegaan en de meesten zijn druk bezig met de tentamens. Echter, het is belangrijk om daartussendoor even 'rust' te pakken. Dus kom en geniet van de droogtrainingen op dinsdag en donderdag en de skielertrainingen op woensdag!

Een ander, heel belangrijke, reden om te gaan trainen is om je alvast voor te bereiden voor IIW4 uurrecord op 7 februari. Hier kan je je al voor opgeven hier.

Zomertrainingen
Binnenkort zal er ook een bericht komen over de zomertrainingen. Er wordt gekeken of er weer één keer per week droogtraining gegeven kan worden voor de fanatiekelingen/gezellige mensen. Meer informatie volgt!

Newsletter July

The student year is almost over! Most people are finishing up the last things to do: fighting hard for deadlines and exams. Are you totally frustrated by this and banging your head against the wall for an hour? Well, then you are on the right track, because you have just burned 150 calories. Take a break dear Isis member (especially if you are already on vacation) and read this newsletter!

NSSK Football in Delft

On Saturday June 4th, the NSSK Football took place where our "Prestatieteam Isis" had to compete against our fellow student ice skating associations! Now I can hear you thinking: “Playing football isn't exactly the same as ice skating?” Well, no it was not. But with blood, sweat, tears and a concussion, the team managed to finish in fourth place.
Congratulations to Amy, Tade, Hidde, Marijn, Floris, Hugo and Lieke!

Battling in the University Challenge!

On Friday, June 17th, 3 teams competed against each other in the University Challenge for the win, the honor... the recognition? This quiz based on the British BBC show featured a variety of fantastic topics such as topography, Dutch literature, and even transport systems. Of course, there were also questions about ice skating for the real fanatics. The quiz masters Tade Salverda en Jasper Zwartjes gave the evening extra flair with homemade "wireless" buzzers and lights. In addition, the birthday boy Marijn Venderbosch completed the quiz with a delicious cake. It was nerve-recking, but with a small difference Hugo Hulleman, Michelle Slots, Marijn Venderbosch, Melvin Kool & Rik Hoekstra won this year! In the late evening, the match was discussed with a beer on the Hubble terrace.

More victories with Sponsorkliks

After all these success stories, more can certainly be won. Many do not know it, but with Sponsorkliks you can sponsor Isis for free with your online purchases. On the homepage of the Isis site, you can see the Sponsorkliks logo on the right. When you click on this you can buy your products at a wide range of online stores such as bol.com. Buying products with the Isis Sponsorklik page will give Isis direct income. So, use it if you want to sponsor Isis for free!

What to do in July?

End of the year BBQ!
Just a little more fighting for the exams and then the academic year will be over. To conclude this, the AK organizes a BBQ on July 8th. Start the holiday with delicious burgers in the company of the nice Isis members. You can still register by clicking this link until July 1st, 16:00 pm.
 
Exam stress? Come train!
The last month of the academic year has started, and most people are busy with exams. However, it is important to take your 'rest' in between learning sessions. So enjoy the dry training on Tuesday and Thursday and the skate training on Wednesday!
 
Another particularly important reason to start training is to prepare for the IIW4 hour record on February 7th. You can already sign up for this here.
 
Summer training
Soon there will be a message about the summer training. It is being investigated whether dry training can be given once a week for the fanatics / fun people. More information will follow soon!
 

Birthdays

1st - Gloria Ruiz
9th - Laura Bijl
11th - Arthur Zijlstra
11th - Emma Schoonhoven
17th - Silke Rozendaal
19th - Ella van de Pol
19th - Henriëtte Eijking
25th - Theys Andriesse
29th -  Anne Matena

Commission promotion here

Is your commission looking for new members, promotions for their events, or other matters? Mail this to prcommissarisessvisis@gmail.com to see the possibilities to integrate this into the newsletter.

Sponsorkliks proceeds

The total proceeds of Sponsorkliks is €38,37. You can sponsor Isis by going to the website, clicking on the sponsorklikslogo & then go to websites like bol.com, thuisbezorgd and coolblue.com. Download the SponsorKliks application in the Play- or Appstore. For more information, ask the board.
Log in om reacties te zien en plaatsen.