...

Word er wel genoeg geschaatst?

Door Menno | Donderdag 28 april 2022 | Crisis

Isis wedstrijdanalyse - Deel 1

Ergens halverwege afgelopen seizoen deelde ik een grafiekje met de IIW-participatie door de jaren heen. Daaruit bleek meteen dat de opkomst van dit jaar uitzonderlijk was.

Sedertdien heb ik van de daken geschreeuwd dat ik nog een wedstrijd-/tijdenanalyse zou doen van de Isisdatabase. Immers, als echte TU’ers hebben wij een uitgebreide website, die al vroeg in het internettijdperk mooie functionaliteiten heeft gekregen. Een van de functionaliteiten is een verzameling van de tijden van alle wedstrijden die mensen tijdens hun lidmaatschap rijden. Het zou zonde zijn om daar niks mee te doen.

Dus bij deze: de wedstrijdanalyse! In een nooit eerder vertoonde Isisdatanalyse - vanaf nu een echt woord - zullen we focussen op de wedstrijden en tijden die in de database staan. Eerst zullen we – zoals altijd wanneer er data is – kijken naar hoe de data is opgebouwd. Daarna zullen we ons in dit eerste deel focussen op het wedstrijdvolume door de jaren heen. Rijden Isisleden tegenwoordig meer of minder wedstrijden dan vroeger?

De tijdendatabase op de Isissite bestaat uit 3 tabellen: een tabel met wedstrijden, eentje met eindtijden (resultaten) en eentje met alle tussentijden. Een rij in de wedstrijdtabel omschrijft een enkele wedstrijd. Elke rij in de eindtijdentabel geeft de eindtijd van een enkele Isisrijder bij een bepaalde wedstrijd. Er zijn dus meerdere eindtijden per wedstrijd. Dit aantal varieert, afhankelijk van hoeveel Isisianen er meedoen aan de wedstrijd. Ik zal proberen om in het verdere stuk een resultaat van een enkele afstand te benoemen als een 'rit'. Een 'wedstrijd'is dan een verzameling ritten.

Om nog meer duidelijkheid te scheppen: de seizoenen in het schaatsen duid ik aan met een jaartal. Bijvoorbeeld het afgelopen seizoen, het seizoen 2021, oftewel de winter van 2021, liep van het najaar 2021 tot ongeveer het begin van de lente in 2022.

Op het moment van schrijven staan er 1.623 wedstrijden online, waarin 18.180 ritten zijn gereden! Dat is niet niks.

Zes van de ruim zestienhonderd wedstrijden hebben een datum van voor 1993. Dit zijn allemaal wedstrijden waar tijden in staan die eigenlijk op een ander (soms onbekend) moment gereden zijn. In alle analyses worden deze wedstrijden dus achterwege gelaten.

(Weggelaten wedstrijden zijn: 1, 2, 3, 4, 5, 6.)

De eerste échte wedstrijden in de database zijn dus uit de winter van ’93. Een allereerste plot van de wedstrijden over tijd geeft het volgende resultaat:

De seizoenen zijn meteen zichtbaar, en de leegte in het seizoen van ’20 is niet te missen. Maar eigenlijk is het beter om te kijken naar ritten in plaats van wedstrijden, aangezien een wedstrijd bestaat uit een zeer variabele hoeveelheid ritten.

Quizvraag: Welke wedstrijd ligt hier helemaal rechts in de histogram?

Omdat toch het aantal ritten toch echt meer zegt over de algehele wedstrijdparticipatie binnen Isis dan het aantal wedstrijden, zullen we in het vervolg kijken naar uitsluitend ritten, en niet meer naar wedstrijden.

Met de ritten (een factor 10 meer datapunten) is er nog meer af te lezen aan de tijdstructuur van de data. De coronastop in het midden van het seizoen ’22 is te zien als een witte streep middenin het blauwe 2022 blok.

Ook de 500m race in Tomaszow in het midden van de zomer van 2021 is zichtbaar. Verder naar links kijkend, zien we dat het niet de eerste zomer was dat er Isisianen een wedstrijd reden. Maar zoiets was nog niet eerder gebeurd op deze schaal binnen Isis.

Met bovenstaande grafieken is het lastig in te schatten of er nou in bepaalde seizoenen veel of weinig wedstrijden worden gereden. Gelukkig hebben we daar een ander plotje voor:

Een ding is wel duidelijk: de gemiste wedstrijden van seizoen ’20 zijn dubbel en dwars ingehaald in het afgelopen seizoen! Het aantal wedstrijdritten lag dit seizoen dus aan tegen de recordhoogte van seizoen ’04.

Er worden dus genoeg wedstrijden gereden. Maar betekent dit ook dat de Isisleden fanatieker zijn geworden? In andere woorden, rijden we ook meer wedstrijden per lid? Om daar iets over te zeggen, moeten we natuurlijk eerst weten hoe het ledenverloop over tijd van Isis er uit ziet.

Hierboven het ledenverloop van ’93 tot nu. In de afgelopen 20 jaar heeft het ledenaantal in de winter dus gefluctueerd van 80 tot 120 leden.

Persoonlijk denk ik dat de ledenverloopdata iets minder betrouwbaar is dan de wedstrijddata, maar ik heb totaal geen idee of dat klopt. Als we als peildatum voor het ledenaantal het einde van het seizoen kiezen (1 maart), is het niet lastig om het aantal ritten per seizoen te normalizeren.

Als we zo naar afgelopen seizoen kijken, kunnen we alleen maar meer tevreden zijn! Met ruim 8 wedstrijdritten per lid, kunnen we zeer tevreden zijn met de wedstrijdparticipatie.

Kanttekening: Pas vanaf het seizoen 2019 ondersteunt de site het invoeren van marathonuitslagen. In 2019 waren dit 71 ritten, in 2021 87. Deze ritten heb ik wel meegenomen in de bovenstaande analyse.

Ik heb de wedstrijdlicentiegegevens opgezocht, in de hoop een correlatie tussen het aantal licenties en het aantal gereden ritten aan te treffen. In 2015 zijn de regels voor wanneer je een wedstrijdlicentie moet hebben veranderd, daarvoor had iedereen binnen Isis een wedstrijdabonnement.

Net als het aantal gereden ritten, is er een duidelijke opwaartse trend te zien in het aantal licenties in de afgelopen jaren. Ik heb zelf geen correlatiecoëfficiënt uitgerekend, aangezien het gaat om zes bruikbare datapunten, maar als iemand het wil doen, stuur ik wel de gegevens.

Al met al kunnen we dus stellen dat het wel goed zit met het wedstrijdrijden onder de Isisleden. Ik ben erg benieuwd of de participatie van dit seizoen wordt doorgezet in de komende coronaloze seizoenen.Tot slot:
Dank aan Bavo voor het construeren van een flink aantal van de SQL-queries, dat heeft mij veel tijd bespaard.

Heb je vragen over de resultaten, suggesties voor verdere analyses of gewoon (on)interessante opmerkingen, laat ze dan vooral even achter! Ik lees alles hier 😊

Meer stukjes van Menno!

Log in om reacties te zien en plaatsen.