Nieuwsbrief augustus

Door Michelle | Dinsdag 2 augustus 2022 | News

Nieuwsbrief augustus

- English below-
Het is een warme zomer en de vakantie is in volle gang. Lekker zweten en veel ijsjes eten geslagen dus! Vergeet niet genoeg te drinken, want we zijn geen kamelen. Alhoewel, giraffes langer zonder water kunnen dan een kameel. (Leuk feitje toch? Oké, oké de PR-commissaris had het ook warm terwijl ze dit schreef op het Isis zomerkamp). In ieder geval, met zoveel vrije tijd opeens kan je gerust de laatste Isis nieuwtjes doorlezen!

Zomerkamp 2022

20 juli was het zover: het Isis Zomerkamp 2022! Vanuit Eindhoven vertrokken we met de Stan mobiel en het busje naar Tomaszów Mazowiecki, Polen. Eenmaal herenigd met de voertuigen en de BEmma mobiel (Bavo en Emma auto) op de camping, was het reisgezelschap compleet. 17 Isisianen bouwden hun forten op en daarna werd er genoeg bier, kwark en ander essentieel voedsel ingeslagen.

Het was goed warm, waardoor elke dag trainen op de Arena Lodowa schaatsbaan met 16 graden Celsius extra goed beviel. Een dagje Warschau verkennen tot in de diepe nacht, zwemmen, kanoën (en zinken), volleyballen en als afsluiter zitten rond het kampvuur: het was een geslaagd trainingskamp! 

Onze Crisis verslaggever Colin heeft de kampeervibes voor jullie vastgelegd. Lees het stuk hier! Kijk ook vooral uit naar de foto's op de Isis site of op InstagramTrainingskampcommissie bedankt voor het organiseren van deze reis!

Wat verder te doen in augustus?

Je kan nog steeds die summer body krijgen mensen!
Tijdens de vakantie gaan de droogtrainingen lekker door. Uithoudingsvermogen en kracht... Ga voor die abs en schaatsbenen! Wees erbij elke donderdag van 18:30 to 20:00. Meld je 24 uur van te voren aan hier!

En al is het maar om je alvast klaar te stomen voor het IIW4 uur record op 7 februari (waar je blijkbaar al voor kan opgeven hier)?
 

Newsletter August

It is a hot summer and we are only halfway through the summer holiday. This means a lot of sweating and lots of ice creams! Do not forget to drink enough because we are not camels. Although, giraffes can go longer without water than camels. (Nice fact right? Alright, alright, the PR-commissioner was also feeling pretty hot when writing this at the Isis summer camp.)
Anyways, with so much free time you can peacefully read the last Isis news in this newsletter! 

Summer Camp 2022

Finally, it was 20th of July: the start of the Isis Summer Camp 2022! From Eindhoven we left with the Stan mobile and the van to Tomaszów Mazowiecki, Poland. Once reunited with the vehicles and the BEmma mobile at the campsite, the group was complete. 17 Isisians built their fortresses and then stocked up on enough beer, curd, and other essential foods.

It was very warm, so training every day with 16 degrees Celsius on the Arena Lodowa skating rink was an extra pleasure to do. A day exploring Warsaw into the deep night, swimming, canoeing (and sinking), playing volleyball and finally sitting around the campfire: it was a successful training camp!

Our Crisis reporter Colin captured the camping vibes for you. Read the piece here! Also, look out for the photos on the Isis site or on InstagramTraining camp committee thank you for organizing this trip!

What more to do in August?

You can still get that summer body people
During the holiday, dry training continues. Endurance and power... Get those abs and skating legs!!! Be sure to be there every Thursday from 18:30 till 20:00. Subscribe 24 hours before the training here!

Even if only to prepare for the IIW4 hour record on February 7th (which apparently you can already sign up for here)?

Birthdays

2nd - Sophie Penning de Vries
6th - Berend Ype Krol
7th - Bjorn van Rixtel
7th - Job Reurink
18th - Zevus Janssen
23th - Maartje Hoogeveen
30th - Milo Goolkate

Commission promotion here

Is your commission looking for new members, promotions for their events, or other matters? Mail this to prcommissarisessvisis@gmail.com to see the possibilities to integrate this into the newsletter.

Sponsorkliks proceeds

The total proceeds of Sponsorkliks is €38,37. You can sponsor Isis by going to the website, clicking on the sponsorklikslogo & then go to websites like bol.com, thuisbezorgd and coolblue.com. Download the SponsorKliks application in the Play- or Appstore. For more information, ask the board.

Log in om reacties te zien en plaatsen.