Nieuwsbrief maart

Door Michelle | Woensdag 1 maart 2023 | News

Nieuwsbrief Maart

- English below-

Het zonnetje begint alweer langer te schijnen. Dat betekent helaas een ding: het einde van het schaatsseizoen komt er alweer aan. Maar geen gemekker, want deze maand heeft nog heel veel schaatsactie in petto! Wist je trouwens ook dat er al nieuwe kandi's bekend zijn voor het volgende 55ste bestuur? Die zijn al druk bezig met de voorbereidingen en zullen binnenkort een grotere introductie krijgen.  

Daarnaast kunnen we ook weer gaan uitkijken naar andere leuke dingen in het zomerseizoen: de billenkalenderbatavierenrace, wielerweekend en SkiWiKa! Ook de droogtrainingen gaan weer beginnen waar de PR je allemaal leuke feitjes kan vertellen. Evenals bij het skeeleren wielrennen. Je kunt alle informatie van het zomerseizoen en meer lezen in deze nieuwsbrief!

IIW #4 Uurrecord

Op 7 februari werd de wedstrijd tegen de klok verreden. Mooie treinen waren aan het kedengen kedengen en velen waren aan het strijden (of stoempen). Sommigen waren aan het afzien, sommigen waren gezellig mee aan het zingen met de prachtige muziek en ‘anderen’ gingen opeens een biertje drinken langs de kant toen ze “Pizza Calzone” hoorde. De meeste rondes werden uiteindelijk verreden door onze Menno, die bijna het uurrecord van Bavo had verbroken, was de winnaar met 102 ronden.

NSK afstanden Tjas

7 dappere strijders reisden af naar het verre verre noorden om een paar pittige afstanden te rijden op 11 en 12 februari. Eerst de spullen wegbrengen in de boot van de opa en oma van Hugo waar de schaatsers gingen overnachten. Daarna de 1000 meter en de 1500 meter. In de avond werd de stad Groningen verkend en er gebarkluund in de stamkroeg van Tjas “de Walrus.” De eierbal als avondsnack mocht hier niet ontbreken. Daarna uitgerust en wel (dit gelde niet voor iedereen overigens) werd er in de boot de Misis opgericht. Een prachtig Instagram account met de leukste memes van Isis. Daarna lekker fietsen naar de ijsbaan om de afstanden 3000m en 5000m te schaatsen. Er werden veel PR’s gereden waaronder ook de PR een PR had. Colin pakte uiteindelijk de eerste plek op het herenklassement!

Valentijn Cocktail Avond

Na het succes van vorig jaar keerde deze activiteit weer terug op 15 februari. Bij twee thuisstations werden verscheidene cocktails gemaakt: Sex on the beach’s, Cosmopolitans, Woo woo’s en Kamikazes. Ook de mocktails non-tequila sunrise, lemon basil spritzer en virgin on the beach. Het was een gezellige avond die een goede voorbereiding was voor carnaval. Helaas geen nieuwe koppels, tot nu toe, maar wel een heleboel plezier en nieuwe vriendschappen.

Carnavalstraining

Het mooiste fiske van ’t joar heeft weer plaatsgevonden: carnaval! De jaarlijkse traditie om in carnavalskleding te trainen gaf ons ook dit jaar op 16 februari weer prachtige outfits. Van bananen tot Donald Duck, en van cheerleaders tot de bekende band K5, het was prachtig om iedereen te zien in deze outfits! Na de training werd er nog goed doorgefeest in ’t Schaatshuijs en voor de diehards ging het feest door op Stratum. Het ging van links naar rechts, dan naar onder bij de limbo en ook even op de grond naar voor en achter roeien. Een weer geslaagde en memorabele carnavalstraining!
 

Skeuveltoernooi

In het carnavalsweekend van 18 en 19 februari werd het skeuveltoernooi gehouden.  Een leuke wedstrijd waar bijna alle afstanden verreden konden worden. Op de zaterdagavond was er een carnaval thema feest waar onze Isis leden zich in hun natuurlijkse habitat goed konden vermaken. Hoogtepuntje waren de broodjes knak die werden uitgedeeld tijdens het feest. Daarnaast was er ook nog een quiz en werd er met z'n allen stampot gegeten.

Er waren veel podiumplekken behaald dit weekend voor Isis! Emma Hulshof pakte de eerste plek in de catergorie dames A op de 500m, 1000m en 1500m! Linda pulles behaalde de derde plek op de 1000m. Beide dames namen ook nog eens een podiumplek met Emma op de tweede en Linda op de derde plaats voor de 3000m. De algemene eindstand voor Dames A kon ook niet anders zijn dan Emma op eerste plek en Linda op de derde plek. 

In de categorie heren B op de 500m was Marijn Venderbosch op de tweede plek geëindigd en Tade Salverda op de derde plek. Bij de 1000m behaalde Tade ook de eerste plek! Rutger Snoek behaalde de tweede plaats in categorie heren A op de 500m. Ook zoveel mooie PR's! Proficiat iedereen! 

Zomerseizoen wekelijkse schema

Op 16 maart hebben we alweer onze laatste schaatstraining (snik snik snik). MAAR, niet getreurd, dit betekent dat het zomerseizoen weer gaat starten! Verwacht wordt na 20 maart te kunnen beginnen met skeeleren en droogtrainingen. Wielrennen wordt verwacht in april te starten. Wanneer er meer bekend is wordt er informatie gedeeld. Hieronder vind je het wekelijkse schema:

Maandag | Skeeleren

Tijd: 18:30 - 20:00
Plaats: High Tech Campus parkeerplaats
Benodigdheden: skeelers, helm (verplicht), beschermers

De eerste paar weken zullen we eerder beginnen in verband met het licht buiten. Tijdens de skeeler training leer je de juiste balans, techniek en snelheid om goed te skeeleren. Deze training is voor elk niveau! Je kan je opgeven voor de training via de forms op de Isis website. Er is ook een skeeler commissie waar je in terecht kan voor al je vragen. In de beschrijving van de algemene Isis WhatsApp kan je de link vinden naar de skeeler groep. 
 

Dinsdag | Droogtraining

Tijd: 18:30 - 20:00
Plaats: verzamelen voor het SSC, trainen bij de Karpendonkse Plassen
Benodigdheden: hardloopschoenen, sportkleding aangepast op het weer

Op de droogtraining train je je schaatsbenen op uithoudingsvermogen, kracht en techniek. Deze training is voor elk niveau! Dus wees niet bang dat je de rest niet bij kan houden, want iedereen doet het op hun eigen tempo. Je hoeft je hier niet van te voren op te geven. 
 

Donderdag | Droogtraining & Wielrennen

Droogtraining
 
Tijd: 18:30 - 20:00
Plaats: verzamelen voor het SSC, trainen bij de Karpendonkse Plassen
Benodigdheden: hardloopschoenen, sportkleding aangepast op het weer

Op de droogtraining train je je schaatsbenen op uithoudingsvermogen, kracht en techniek. Deze training is voor elk niveau! Dus wees niet bang dat je de rest niet bij kan houden, want iedereen doet het op hun eigen tempo. Je hoeft je hier niet van te voren op te geven. Wij als Isis kunnen hier mee trainen!
 
Wielrennen Road Training
Tijd: 18:30 - 20:30
Plaats: verzamelen bij de brug bij het Studenten Sport Centrum
Benodigdheden: wielrenfiets, helm (verplicht)

Verwacht vanaf april traint Squadra Veloce elke donderdag op openbare wegen in en rond Eindhoven. Er zijn meestal drie groepen, waar twee groepen andere routes rijden op verschillende snelheden en een groep intervallen oefent. 

Wat verder te doen in maart?

2 | Frikandellen Wedstrijd

Na de training werd de frikandellen wedstrijd gehouden met de Pinguins in 't Schaatshuijs. Boris en onze voorzitter en ex secretaris deden ook mee. Na 10 frikandellen waren ze wel verzadigd.  

7 | IIW #5

De laatste interne Isis wedstrijd is hét moment om nieuwe PR's te krijgen op een variëriteit van afstanden. Ook wordt er tijdens deze wedstrijd kwark uitgedeeld van Wervingsdagen. Dus geef je op om mee te helpen in de jurytoren of om mee te doen!

10 | Tjas Lustrum Gala

Onze zusterschaatsvereniging Tjas viert haar Lustrum, dus dat is feest! Ga gezellig mee naar het gala in Groningen. Schrijf je in met een paar mensen voor een gezellige avond. 
 

11 | SOFTELS

Het moment is gekomen, dé wedstrijdbaan waar we allemaal op willen schaatsen. Zaterdag 11 maart gaan we in Thialf de SoftEls wedstrijden rijden met een heleboel Isisianen. Zorg dat je schaatsen goed geslepen zijn en je de juiste wedstrijdsvoorbereidingen hebt gedaan. Het wordt een leuk event!
 
 
 

13 | Isis Tappen @Hubble

Isis gaat weer tappen, dus dat wordt in Hubble bitterballen happen. Kom daarom gezellig even langs van 20:00 tot 23:00 voor een bier. Alvast heel veel plezier! Zeg dat je een Isis lid bent en krijg korting!
 
 

Kom bij een commissie!

Naast fanatiek schaatsen heeft onze vereniging ook meerdere gezellige commissies die je kan joinen! Je kan uit maar liefst 17 commissies  kiezen, of misschien wil je er wel bij meer dan een? Op de site vind je meer informatie hierover en wie je moet contacteren.
 
 
 

16 | Laatste Schaatstraining en borrel!

16 maart is alweer de laatste schaatstraining. Kom lekker schaatsen en bedank je trainer(s) voor de tips. Je kan ook nog heerlijk genieten van een lekkere chocolademelk of halve Leo in 't Schaatshuijs waar Anita weer gaat zingen!

17 | Smeltfeest

Het wordt warmer en zonniger en dat kan maar één ding betekenen, het schaatsseizoen is bijna afgelopen. Maar niet getreurd, naast alle laatste dingen is er ook weer iets om naar uit te kijken, het Smeltfeest!! Vanaf 20:00 bij Aktiviteitencentrum de Orka, Broekakkerseweg 1. Trek je flowerpower outfit, flare broeken of jumpsuits maar aan, de dresscode(s) is/zijn namelijk 70's, 80's, 90's, 00's en 10's!

 

18 | Final Races Lacustris

De allerlaatste externe studentenwedstrijd van het schaatsseizoen. Tijd om the shinen in Nijmegen! De wedstrijd wordt gehouden op de 333 meter baan Triavium. Lekker veel bochten maken dus!
 

 

23 | ESSF Sport Gala

Elk jaar organiseert het ESSF een gala om de jaarlijkse sport prestaties te vieren van alle sportverenigingen in Eindhoven. Dit jaar wordt het gehouden op 23 maart van 20:30-2:00 in Dynamo. ESSF viert haar lustrum dus het thema is lekker fancy: Diamonds in the sky

Newsletter March

The sun is starting to shine longer. Unfortunately, that means one thing: the end of the skating season is coming. But don't complain, because this month still has a lot of skating action in store! Did you also know that new candidates have already been chosen for the next 55th board? They are already busy with the preparations and will soon receive a larger introduction.

In addition, we can also look forward to other fun things in the summer season: the buttocks calendar, Batavierenrace, cycling weekend and SkiWiKa! The dry training will also start again where the PR can tell you all the fun facts. As well as skeelering and cycling. You can read all information about the summer season and more in this newsletter!

IIW #4 Hour record

On February 7th, the race against the clock took place. Beautiful trains were kedenging kedenging and many were battling (or stomping). Some were suffering, some were singing along with the beautiful music and 'others' suddenly went for a beer on the side when they heard "Pizza Calzone". Most rounds were eventually ridden by our Menno, who almost broke Bavo's hour record. Menno that days the winner with 102 rounds.

NSK distances Tjas

7 brave fighters travelled to the far far north to ride some tough distances on February 11th and 12th. First, they needed to bring the stuff in the boat of Hugo's grandpa and grandma where the skaters were going to spend the night. Then the 1000 meters and the 1500 meters. In the evening, the city of Groningen was explored and the heroes went to Tjas' favorite pub "de Walrus." The egg ball as an evening snack could not be missed here. After that, rested and well (this does not apply to everyone, by the way), the Misis was invented in the boat. A beautiful Instagram account with the best memes from Isis. Then, they enjoyed cycling to the ice rink again to skate the distances 3000m and 5000m. Many PRs were ridden. The PR also had a PR! Colin eventually took first place in the men's classification!

Valentine Cocktail Night

After last year's success, this activity returned on February 15th. Several cocktails were made at two home stations: Sex on the beach's, Cosmopolitans, Woo woos, and Kamikazes. There were also the mocktails non-tequila sunrise, lemon basil spritzer, and virgin on the beach. It was a pleasant evening that was a good preparation for carnaval. Unfortunately, no new couples, so far, but a lot of fun and new friendships.

Carnaval Training!

The most beautiful party of the year has taken place again: carnaval! The annual tradition to train in carnaval clothing gave us beautiful outfits again this year on February 16th. From bananas to Donald Duck, and from cheerleaders to the famous band K5, it was great to see everyone in these outfits! After the training, there was a good party in 't Schaatshuijs and for the diehards the party continued at Stratum. It went from left to right, then down at the limbo and also rowing forward and backward on the floor. Another successful and memorable carnaval training!

Skeuvel Tournament

The Skeuvel Tournament was held during the carnaval weekend of February 18th and 19th. A fun race where almost all distances could be ridden. On Saturday evening there was a carnaval theme party where our Isis members could enjoy themselves in their natural habitat. The highlight was the sausage sandwiches that were handed out during the party. In addition, there was also a quiz and everyone ate stew.

There were many podium places for Isis this weekend! Emma Hulshof took first place in the category A ladies in the 500m, 1000m and 1500m! Linda pulles took third place in the 1000m. Both ladies also took a podium spot with Emma in second and Linda in third for the 3000m. The general final score for Ladies A could not be other than Emma in first place and Linda in third place.

In the men's B category in the 500m Marijn Venderbosch had finished in second place and Tade Salverda in third place. Tade also took first place in the 1000m! Rutger Snoek took second place in category men A in the 500m. So many great PRs too! Congratulations everyone!

Summer Season Weekly Program

On March 16th we already have our last skating training (sob, sob, sob). BUT, don't worry, this means that the summer season will start again! It is expected to be able to start skeelering and drying training after March 20th. Cycling is expected to start in April. Information will be shared when more is known. Below you will find the weekly schedule:

Monday | Skeelering

Time: 18:30 - 20:00
Location: High Tech Campus parking lot
Needed: skeelers, helmet (mandatory), protectors

The first few weeks we will start earlier due to the light outside. During skeeler training you learn the right balance, technique and speed to skate well. This workout is for every level! You can sign up for the training via the forms on the Isis website. There is also a skating committee that you can turn to for all your questions. In the description of the general Isis WhatsApp you can find the link to the skeeler group. 
 

Tuesday | Dry training

Time: 18:30 - 20:00
Location: gathering in front of the SSC, training at the Karpendonkse Plassen
Needed: running shoes, sportswear adjusted to the weather

During dry training, you train your skating legs on endurance, strength, and technique. This workout is for every level! So don't be afraid that you can't keep up with the rest, because everyone does it at their own pace. You do not have to register here in advance.
 

Thursday | Dry Training & Cycling

Dry Training
 
Time: 18:30 - 20:00
Location: gathering in front of the SSC, training at the Karpendonkse Plassen
Needed: running shoes, sportswear adjusted to the weather

During dry training, you train your skating legs on endurance, strength, and technique. This workout is for every level! So don't be afraid that you can't keep up with the rest, because everyone does it at their own pace. You do not have to register here in advance.
 
Cycling Road Training
Time: 18:30 - 20:30
Location: gathering at the bridge near the Student Sport Centre
Needed: road bike, helmet (mandatory)

Expected to start in April, Squadra Veloce will train every Thursday on public roads in and around Eindhoven. There are usually three groups, where two groups ride different routes at different speeds, and one group practices intervals. We as Isis can join their training sessions!

What more to do in March?

2 | Frikandellen Competition

After the training, the frikandellen competition was held with the Penguins in 't Schaatshuijs. Boris, our chairman, and our former secretary also participated. After 10 frikandellen they were satiated.  

7 | IIW #5

The last internal Isis competition is the time to get new PR's on a variety of distances. Quark from Wervingsdagen will also be distributed during this competition. So sign up to help in the jury tower or to participate!

10 | Tjas Lustrum Gala

Our sister skating association Tjas celebrates her Lustrum. So that means a party! Come to the gala in Groningen. Subscribe with a few people to have a nice night.  
 

11 | SOFTELS

The time has come, the competition track we all want to skate on. Saturday, March 11th, we will ride the SoftEls competitions in Thialf with a lot of Isisians. Make sure your skates are properly sharpened and you have done the correct competition preparations. It's going to be a fun event!
 
 
 

13 | Isis @Hubble

Isis is going to tap again, so that will be eating bitterballen in Hubble. So drop by from 20:00 to 23:00 for a beer. Have a lot of fun! Say you're an Isis member and get a discount!
 

Join a commission!

In addition to fanatic skating, our association also has several fun committees that you can join! You can choose from no fewer than 17 committees, or maybe you want to join more than one? On the site you will find more information about this and who to contact.
 
 
 

16 | Last Skating Training & Drink!

March 16th is already the last skating training. Come skate and thank your trainer(s) for the tips. You can also enjoy delicious chocolate milk or beer during the end party in 't Schaatshuijs.

17 | Melt fest

It's getting warmer and sunnier and that can only mean one thing, the skating season is almost over. But don't worry, there is also something to look forward to: the Melt Fest!! From 20:00 at Activities Center De Orka, Broekakkerseweg 1. Put on your flower power outfit, flare pants or jumpsuits, the dress code(s) is/are 70's, 80's, 90's, 00's and 10's!
 

 

18 | Final Races Lacustris

The last external student competition of the skating season. Time to shine in Nijmegen! The competition will be held on the 333 meter track Triavium. So make lots of turns!
 

 

23 | ESSF Sports Gala

Every year the ESSF organizes a gala to celebrate the annual sports achievements of all student sports clubs in Eindhoven. This year it will be held on March 23th from 20:30-2:00 in Dynamo. ESSF is celebrating its lustrum so the theme is nice and fancy: Diamonds in the sky

Birthdays

3rd - Colin Schrijver
6th - Steven Westerhof
8th - Lieuwkje (Lieke) Crooijmans
9th - Melvin Kool
10th - KyungSeo Min
12th - Menno Mudde
16th - Luc Bervoets
17th - Bouke van Belois
17th - Jasper Schoonderwoerd
21th - Charlotte van Dongen
21th - Guido Bouwmeesters
22th - Niels Spruijt
24th - Ilse Mahieu
31th - Frank van den Eshof

Commission promotion here

Is your commission looking for new members, promotions for their events, or other matters? Mail this to prcommissarisessvisis@gmail.com to see the possibilities to integrate this into the newsletter.

Sponsorkliks proceeds

The total proceeds of Sponsorkliks is €38,37. At €50,00 get the amount is deposited to Isis. You can sponsor us by going to the website, clicking on the sponsorklikslogo & then go to websites like bol.com, thuisbezorgd and coolblue.com. Download the SponsorKliks application in the Play- or Appstore. For more information, ask the board.

Log in om reacties te zien en plaatsen.