...

De Blauwe Bal

Door Menno | Woensdag 8 maart 2023 | Crisis

Het masterplan van de TU/e voor de inrichting van de campus tot aan 2040 wordt ondertussen al in uitvoering gebracht met de werkzaamheden in het noordoosten van de campus. Daar, op de plek van het gesloopte Paviljoen, zal de “Blauwe Loper” de verbindende waterlaan zijn tussen de verschillende gebouwen voor studentenhuisvesting. De universiteit krijgt in de toekomst dus een lang, ondiep kanaal. Dan is de eerste vraag die opkomt natuurlijk: “Kan daar geschaatst worden? En zo ja, is het stuk water lang genoeg voor een kortebaanwedstrijd – niet te verwarren met shorttrack?”

Schokkend genoeg wordt er in de landschapsvisie van de universiteit geen woord gerept over de toekomstige schaatsmogelijkheden. In onderstaande afbeelding is zelfs te zien dat de Blauwe Loper niet eens is aangestipt als recreatiegebied.

Landscape Vision TU/e Campus 2040 p. 63

Wel is er een van de grote boosdoeners voor natuurijs al ingetekend, een brug over het kanaal. Hierdoor wordt de lengte van het water een stuk korter. Dat is jammer, want wat zou het mooi zijn als er genoeg ruimte is voor een kortebaanwedstrijd. Dat is nu maar de vraag.


Het kortebaanschaatsen is rond het begin van de 19e eeuw onstaan. Schaatsers wedijverden over een afstand van 160m rechtuit in verschillende heats om de prijzen, die vaak substantieel waren. De drommen publiek gokten en dronken erop los. Hierom werden dit soort wedstrijden vaak georganiseerd door de lokale horecaondernemers.

Tegenwoordig is er in Nederland geen enkele plek met een lang genoeg stuk kunstijs, waardoor kortebaanwedstrijden alleen nog op natuurijs georganiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn er nog vergelijkbare wedstrijden, zoals het supersprintonderdeel op de langebaan. Ook wordt vandaag de Zilveren Bal verreden, dat als een ode aan de kortebaanwedstrijden gezien kan worden.

Met dat in het achterhoofd, terug naar de bouwplannen van de TU/e. In het masterplan is een deel van het kanaal zichtbaar op een van de technische tekeningen. Op de tekening is het kanaal ongeveer 9 meter breed ingetekend en het langste ononderbroken stuk is zo’n 155m lang.

Bewerking master plan 2040 tu/e campus p. 99

Dat is dus genoeg ruimte voor twee hele wedstrijdbanen in de breedte, maar niet genoeg voor een wedstrijd van 160m met een uitloop van nog eens minimaal 40m. Hierdoor zal een reglementaire kortebaanwedstrijd niet gaan lukken op de campus. Dat neemt niet weg dat er de mogelijkheid komt om een prachtig sprinttoernooi over 100m te houden op de campus, mits we een koude winter hebben. En dat laatste is maar de vraag, zeker richting het jaar 2040.

De plannen van de universiteit kan je hier vinden.

Meer stukjes van Menno!

Log in om reacties te zien en plaatsen.